Styrelsen

Haparanda Teaterförenings styrelse består av

Ordförande
Linnéa Nyström

Vice Ordförande
Anna Lindkvist

Kassör
Terttu Korpela

Ledamöter
Eva Kaaremo
Karin Nordström
Mia Källsenius

Suppleanter
Sirkku Ahokas
Eeva-Liisa Kulmakka
Erika Medström